Βίντεο Συνέντευξης

 
Προεγχειρητική διατροφή πασχόντων παιδιών

Ένα μεμονωμένο λαγόχειλο δεν επιπλέκει τη διαδικασία σίτισης. Όταν όμως υπάρχει λυκόστομα, το μωρό δεν είναι σε θέση να θηλάσει, αλλά είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι μπορεί να καταπιεί φυσιολογικά. Όταν το γάλα ευσταλάζεται στο πίσω μέρος της γλώσσας του μωρού με τη βοήθεια μιας μακριάς πλαστικής θηλής, τότε το μωρό καταπίνει και τρέφεται κανονικά. Γάλα μπορεί, επίσης, να δοθεί αποτελεσματικά με τη χρήση κουταλιού ή σταγονόμετρου. Ένα υγιές, φυσιολογικό μωρό με σχιστία της υπερώας (λυκόστομα) δεν χρειάζεται να διατρέφεται με χρήση γαστρικού σωλήνα.

Διόρθωση λυκοστόματος (Σχιστία υπερώας)

Το λυκόστομα διορθώνεται πριν το παιδί ξεκινήσει να μιλάει. Η επέμβαση συνήθως γίνεται μεταξύ ηλικίας 6 και 12 μηνών. Η σχιστία κλείνεται με τη χρήση τοπικών ιστών, η υπερώα επιμηκύνεται όσο το δυνατόν περισσότερο και οι μύες της υπερώας αποκολλώνται και συρράπτονται στην ανατομικά φυσιολογική θέση. Περίπου 90% των παιδιών θα αναπτύξουν φυσιολογική ομιλία. Μερικά θα χρειαστούν λογοθεραπεία, ενώ σε μερικά θα απαιτηθεί μια δεύτερη επέμβαση που ονομάζεται φαρυγγοπλαστική, εάν η υπερώα παραμένει μικρή σε μήκος, ώστε, να επιτυγχάνει ικανοποιητικού βαθμού απομόνωση της στοματικής κοιλότητας από τη ρινική κοιλότητα. Παιδιά με λυκόστομα αναπτύσσουν πολλές φορές μέση ωτίτιδα, που μειώνει την ικανότητα ακοής τους και κατ’ επέκταση την ανάπτυξη της ικανότητας ομιλίας. Σε αυτή την περίπτωση πολύτιμη είναι η συνεισφορά ενός ειδικευμένου ωτορινολαρυγγολόγου.

 

Όταν η οροφή της στοματικής κοιλότητας δεν έχει αναπτυχθεί ομαλά και παρουσιάζει μια ολική ή μερική σχιστία, η κατάσταση αυτή ονομάζεται λυκόστομα.

 

Οι ιστοί της οροφής του στόματος συνπλησιάζονται και από τις δυο πλευρές της σχιστίας, με συνπλησίαση των υπεύθυνων για την σύγκλση του φάρυυγα μυών, ώστε να αποκατασταθεί η οροφή του στόματος.

Διόρθωση λαγόχειλου (Σχιστία του άνω χείλους)

Η ύπαρξη λαγόχειλου που δεν επιπλέκεται από ανωμαλία της άνω γνάθου, είτε αυτό είναι μονό, είτε διπλό, προκαλεί κάποια λειτουργική ανωμαλία. Αποτελεί πρόβλημα κυρίως αισθητικής φύσης. Υπάρχει σχεδόν πάντα στις περιπτώσεις αυτές και παράλληλη δυσμορφία της μύτης, η οποία έχει σαν αποτέλεσμα το ομόπλευρο με τη σχιστία ρουθούνι να έχει ανώμαλη θέση. Η ανωμαλία του άνω χείλους και της μύτης διορθώνονται ταυτόχρονα, όταν το νεογνό αποκτήσει ικανοποιητικό βάρος και μπορεί με ασφάλεια να υποβληθεί σε αναισθησία. Αυτό συνήθως συμβαίνει στην ηλικία των τριών μηνών περίπου. Σε πολλές περιπτώσεις ο θηλασμός μπορεί να συνεχιστεί πριν και μετά το χειρουργείο.

 

Το λαγόχειλο αποτελεί μια σχιστία του άνω χείλους που μπορεί να επεκτείνεται και μέσα στη μύτη.

 

Κατά τη διόρθωση του λαγόχειλου, ο χειρουργός θα επιτελέσει τομές σε συγκεκριμένα σημεία της σχιστίας σε όλη της την έκταση στο άνω χείλος και στη μύτη.

 

Οι ιστοί του άνω χείλους και της μύτης συρράπτονται, ώστε να δημιουργηθεί ένα όσο το δυνατόν περισσότερο φυσιολογικό άνω χείλος και να διορθωθεί σε μεγάλο βαθμό το σχήμα του κατώτερου τριτημορίου της μύτης.

 

Η προκύπτουσα από το χειρουργείο ουλή θα βελτιωθεί με την πάροδο του χρόνου.

Διόρθωση λαγόχειλου που συνυπάρχει με σχιστία της υπερώας

Στις πλήρεις σχιστίες που εκτείνονται από το άνω χείλος έως το οπίσθιο τμήμα της υπερώας, το έλλειμμα ιστού είναι πολύ μεγαλύτερο, καθώς τα τμήματα των οστών της άνω γνάθου δεν βρίσκονται σε επαφή μεταξύ τους. Η οστική ανωμαλία είναι μεγαλύτερη σε διπλές σχιστίες, όπου το κεντρικό τμήμα της πρόσθιας άνω γνάθου είναι μετατοπισμένο εμπρός με κατεύθυνση το ακρορίνιο.

Μονήρης πλήρης σχιστία του άνω χείλους και της υπερώας

Η σχιστία του άνω χείλους και το ανώμαλο σχήμα της μύτης διορθώνονται ταυτόχρονα, μόλις το νεογνό ανακτήσει αρκετή ωριμότητα, ώστε να ανέχεται ικανοποιητικά το στρες του χειρουργείου. Αυτό συνήθως συμβαίνει στην ηλικία των τριών μηνών. Οι επιδιορθώμενοι μύες του άνω χείλους επαναφέρουν τα ανώμαλα τοποθετημένα οστά της άνω γνάθου σε λειτουργικά σωστότερη θέση. Η σχιστία της υπερώας παραμένει ως έχει και επιδιορθώνεται σε ηλικία των 6 με 12 μηνών. Εάν τα οστικά τμήματα της άνω γνάθου παρουσιάζουν μεγάλη μετατόπιση, μπορούν προεγχειρητικά να έρθουν σε μεγαλύτερη συνάφεια μεταξύ τους με τη χρήση ειδικών συσκευών, κατά την περίοδο αμέσως μετά τη γέννηση του παιδιού όταν ακόμα τα οστά του προσώπου είναι μαλακά και εύπλαστα. Η σχιστία των οστών της άνω γνάθου προκαλεί δευτεροπαθείς ανωμαλίες της οδοντοφυΐας. Το κενό μεταξύ των οστών "γεμίζεται" με μόσχευμα οστού στην ηλικία περίπου των δέκα ετών, ώστε οι κυνόδοντες να μπορέσουν να αναπτυχθούν κανονικά στη γραμμή της σχιστίας και το παιδί να αποκτήσει φυσιολογική οδοντοστοιχία.

Διπλή πλήρης σχιστία του άνω χείλους και της υπερώας

Στα νεογνά που παρουσιάζουν το πρόβλημα αυτό υπάρχει η μεγαλύτερη οστική ανωμαλία. Σε ιδανικές καταστάσεις, το πρόσθιο μετατοπισμένο κεντρικό τμήμα της άνω γνάθου διορθώνεται με τη χρήση ειδικών συσκευών, πριν την αποκατάσταση της δυσμορφίας του άνω χείλους και της μύτης, που μπορεί να γίνει ταυτόχρονα κατά τη διάρκεια μιας επέμβασης στην ηλικία των τριών μηνών. Η υπολειπόμενη σχιστία της υπερώας επιδιορθώνεται σε ηλικία έξι με δώδεκα μηνών και οστικά μοσχεύματα χρησιμοποιούνται για να "γεμίσουν" τα κενά της άνω γνάθου στην ηλικία των δέκα ετών περίπου. Υπό ιδανικές συνθήκες παιδιά που έχουν γεννηθεί ακόμα και με σοβαρές σχιστίες μπορεί να επιτύχουν ομαλή ομιλία και να αποκτήσουν εξωτερική εμφάνιση που δεν θα αποτελεί εμπόδιο στην ένταξή τους στο κοινωνικό.

Γιατί... "όπερ έδει δείξαι"

Ένας έμπειρος Πλαστικός Χειρουργός, διαθέτει πάντα το απαραίτητο φωτογραφικό αρχείο που αποδεικνύει την ποιότητα της δουλειάς του.

Προβολή