Η χρήση ενθεμάτων σιλικόνης μπορεί να αντιμετωπίσει όλες τις μορφές μικρογενείας (υποπλαστικής κάτω γνάθου);

Σε σοβαρές περιπτώσεις μικρογενείας, μόνη λύση αποτελεί η οστεοτομία του κατώτερου τμήματος της κάτω γνάθου, και η μετακίνηση του προς τα εμπρός. Γενικά, τα ενθέματα σιλικόνης μπορούν να αυξήσουν τον όγκο της περιοχής του προσώπου, στην οποία τοποθετούνται μέχρι 7 χιλιοστά.

Η επέμβαση είναι επώδυνη;

Όχι, ο ασθενής έχει την αίσθηση αυξημένης τάσης στη περιοχή της επέμβασης για λίγες μόνο ημέρες μετά το χειρουργείο.

Το αποτέλεσμα είναι άμεσα ορατό;

Ναι, αμέσως μετά την αφαίρεση της πιεστικής επίδεσης (εντός τριών ημερών) το αποτέλεσμα είναι άμεσα ορατό, και βελτιώνεται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών καθώς απορροφάται το χειρουργικό οίδημα.

Πόσο γρήγορα μπορεί να επιστρέψει στις καθημερινές του ασχολίες ο ασθενής που υποβάλλεται σε μεγέθυνση πώγωνος ή ζυγωματικών;

Ο χρόνος ανάρρωσης δεν υπερβαίνει τις τρεις με τέσσερις ημέρες, όσο διαρκεί δηλαδή η απαραίτητη ελαστική επίδεση στη περιοχή του πώγωνος (στη μεγέθυνση ζυγωματικών, δεν υφίσταται επίδεση).

Υπάρχουν επιπλοκές από την χρήση ενθεμάτων σιλικόνης στο πηγούνι και τα ζυγωματικά;

Υφίσταται πάντα η πιθανότητα της μετατόπισης του ενθέματος , η δημιουργία κάψας και η πιθανότητα μόλυνσης.

Υπάρχει μη χειρουργικός τρόπος για την αύξηση του πώγωνος και των ζυγωματικών;

Εξειδικευμένα παχύρευστα υαλουρονικά, όταν τοποθετηθούν πάνω στο οστό της κάτω γνάθου και τα ζυγωματικά μπορούν να δώσουν αποτελέσματα εφάμιλλα της χρήσης ενθεμάτων σιλικόνης σε μέτριες και μικρές υποπλασίες των οστών. Όμοια, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ως υλικό αύξησης του όγκου, λίπος με την μέθοδο της λιπομεταφοράς και με τις δύο μεθόδους το αποτέλεσμα μπορεί να διαρκέσει πολλά χρόνια.

Πότε το αποτέλεσμα της επέμβασης κρίνεται ικανοποιητικό;

Όταν οι αναλογίες του προσώπου είναι απόλυτα αρμονικές και το ένθεμα δεν μπορεί να γίνει αντιληπτό ως εξωγενής παρέμβαση στα χαρακτηριστικά του προσώπου.

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΑΡΡΩΣΗ / ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΝΟΣ ΑΘΛΗΣΗ
Mini Lift 2½ ώρες 24 ώρες 10 ημέρες όχι 2-3 εβδομάδες
Facelift 3 ώρες 24 ώρες 10 ημέρες όχι 2-3 εβδομάδες
Mini Βλεφαροπλαστική 25 λεπτά όχι 24 ώρες όχι άμεσα
Βλεφαροπλαστική 1-2 ώρες 2-3 ώρες 5-7 ημέρες όχι 10 ημέρες
Ρινοπλαστική 2-3 ώρες 24 ώρες 7 ημέρες όχι 3 εβδομάδες
Ωτοπλαστική 2 ώρες 24 ώρες 2 ημέρες όχι 2 εβδομάδες
Λιπομεταφορά 1 ώρα όχι 3-4 ημέρες όχι άμεσα
Μεγέθυνση Στήθους 2 ώρες 24 ώρες 2 ημέρες ελάχιστος 3 εβδομάδες
Ανόρθωση Στήθους 2-3 ώρες 8-24 ώρες 2 ημέρες όχι 3 εβδομάδες
Σμίκρυνση Στήθους 3-3½ ώρες 8-24 ώρες 2 ημέρες όχι 3 εβδομάδες
Γυναικομαστία 1-2 ώρες 4-8 ώρες 2 ημέρες όχι 2-3 εβδομάδες
Λιποαναρρόφηση 1-2 ώρες 8-24 ώρες 2 ημέρες ελάχιστος 2-3 εβδομάδες
Βραχιονοπλαστική 2 ώρες 4-8 ώρες 2 ημέρες όχι 2-3 εβδομάδες
Κοιλιοπλαστική 2-4 ώρες 24 ώρες 4-7 ημέρες ήπια αναλγητικά 3 εβδομάδες
Πλαστική Μηρών 3-5 ώρες 8-24 ώρες 5-7 ημέρες όχι 3-4 εβδομάδες
Mommy Make Over 3-5 ώρες 24 ώρες 7 ημέρες ήπια αναλγητικά 3 εβδομάδες