Πόσο επώδυνη είναι η επέμβαση σμίκρυνσης στήθους για την ασθενή;

Η συγκεκριμένη επέμβαση, όταν επιτελείται σωστά είναι σχεδόν ανώδυνη.

Η επέμβαση σμίκρυνσης στήθους μπορεί να επηρεάσει τον θηλασμό και την αισθητικότητα της θηλής;

Όταν η επέμβαση επιτελείται από έμπειρο και προσεκτικό Πλαστικό Χειρουργό, οι πιθανότητες να υπάρξει πρόβλημα, στη δυνατότητα της γυναίκας να θηλάσει και στην αισθητικότητα της θηλής, είναι αμελητέες.

Υπάρχει κάποιος περιορισμός στο μέγεθος του στήθους που μπορεί να αντιμετωπιστεί με τη συγκεκριμένη επέμβαση;

Ένας έμπειρος Πλαστικός Χειρουργός μπορεί να πετύχει θεαματικά αποτελέσματα ακόμα και σε περιπτώσεις που πρέπει να αφαιρεθούν 1500 gr από κάθε στήθος. Μεγάλο ρόλο παίζει η ηλικία της ασθενούς, η κατάσταση της υγείας της, το κάπνισμα και κατά πόσο είναι διατεθειμένη να ακολουθήσει πιστά τις μετεγχειρητικές οδηγίες.

Πως αλλιώς ωφελείται η ασθενής με γιγαντομαστία από την συγκεκριμένη επέμβαση;

Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, σμίκρυνσης στήθους, τα τμήματα του αδένα που αφαιρούνται, στέλνονται για παθολογοανατομική εξέταση.Δεν είναι σπάνιες οι φορές που ανακαλύπτονται στα απεσταλμένα δείγματα μαζικού αδένα, ύποπτα μορφώματα. Μετεγχειρητικά η ασθενής μπορεί πολύ πιο εύκολα να ψηλαφίσει το στήθος της και να διαγνώσει πιθανές ανωμαλίες σε πρώιμο στάδιο.Επίσης, η μαστογραφία στις ασθενείς με γιγαντομαστία που υπεβλήθησαν σε σμίκρυνση στήθους, γίνεται πολύ πιο ακριβής, ιδίως για τα τμήματα του μαζικού αδένα που βρίσκονται κοντά στη μασχάλη.

Η συγκεκριμένη επέμβαση μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση προβλημάτων της περιοχής της θωρακικής σπονδυλικής στήλης και του αυχένα;

Ασθενείς με γιγαντομαστία εμφανίζουν συνήθως σημαντικά προβλήματα στην περιοχή του αυχένα και της θωρακικής σπονδυλικής στήλης, λόγω αυξημένου βάρους του στήθους. Μετά από την επέμβαση τα συγκεκριμένα προβλήματα ελαχιστοποιούνται, καθώς αλλάζει το κέντρο βάρους του στήθους, και τα φορτία που δέχεται το ανώτερο τμήμα της σπονδυλικής στήλης μειώνονται σημαντικά.

Πόσο δύσμορφες είναι οι μετεγχειρητικές ουλές και που εντοπίζονται;

Οι μετεγχειρητικές ουλές εντοπίζονται γύρω και κάτω από τη θηλή καθώς και στην υπομάστια πτυχή. Εφόσον ο ασθενής δεν είναι ενεργός καπνιστής και ο χειρουργός είναι ιδιαίτερα προσεκτικός στη συρραφή, οι ουλές μετά παρέλευση μηνών, είναι αμελητέες.

Πόσο διαρκούν τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης επέμβασης και πότε το αισθητικό αποτέλεσμα κρίνεται ικανοποιητικό;

Το αισθητικό αποτέλεσμα κρίνεται ικανοποιητικό όταν μετεγχειρητικά, οι αποστάσεις μεταξύ της αρχής του στέρνου και των δυο θηλών, καθώς και η απόσταση ανάμεσα στις δυο θηλές είναι ίσες, δηλαδή σχηματίζεται ένα ισόπλευρο τρίγωνο. Το στήθος αποκτά το τελικό του σχήμα σε χρονικό διάστημα περίπου έξι μηνών μετά την επέμβαση, και αν δεν υπάρξει μεγάλη αυξομείωση βάρους, το σχήμα αυτό διατηρείται για πολλά χρόνια μετά την επέμβαση.

Ποια η κατάλληλη ηλικία για να υποβληθεί μια γυναίκα στην συγκεκριμένη επέμβαση;

Ηλικία μετά από την οποία η γυναίκα μπορεί να υποβληθεί στη συγκεκριμένη επέμβαση είναι αυτή των 18 ετών. Καταληκτική ηλικία δεν υπάρχει, εάν δεν υφίσταται κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Πόσο ασφαλής είναι η διενέργεια της συγκεκριμένης επέμβασης, σε χώρο εκτός εξοπλισμένης νοσοκομειακής μονάδας;

Στη χώρα μας, η συγκεκριμένη επέμβαση απαγορεύεται να επιτελείται σε χώρους εκτός νοσοκομείου που διαθέτει πλήρως εξοπλισμένο χειρουργικό τομέα. Η επιτέλεση της συγκεκριμένης χειρουργικής επέμβασης αλλά και των υπόλοιπων επεμβάσεων σε ιδιωτικά ιατρεία, πολυιατρεία, κλπ, ενέχει σημαντικούς κινδύνους για την ασφάλεια των ασθενών και πρέπει να αποφεύγεται.

Πόσο ασφαλής είναι η συγκεκριμένη επέμβαση όταν γίνεται με ενεργούς καπνιστές;

Απαραίτητη προϋπόθεση για να υποβληθεί ένας καπνιστής, με ασφάλεια στην επέμβαση της σμίκρυνσης στήθους, είναι η πλήρης αποχή από το κάπνισμα για το χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών εβδομάδων. Σε αντίθετη περίπτωση, η πιθανότητα καθυστερημένης επούλωσης των τομών είναι ιδιαιτέρως αυξημένη.

Είναι απαραίτητη η παραμονή του ασθενούς στο νοσοκομείο για 24 ώρες;

Για να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα μετεγχειρητικής μικροβιακής λοίμωξης, ο ασθενής απαιτείται να λάβει προφυλακτικά ενδοφλέβια αντιβίωση, διαδικασία που γίνεται νόμιμα μόνο εντός νοσοκομείου.

Υπάρχει πιθανότητα να αυξηθεί ο όγκος του στήθους ξανά, μετά από επέμβαση σμίκρυνσης στήθους;

Σε περίπτωση που η επέμβαση σμίκρυνσης στήθους γίνει στην ηλικία 16-24 ετών έχουν αναφερθεί περιστατικά αύξησης του όγκου του στήθους σε μεγαλύτερη ηλικία. Μεγάλη αύξηση του βάρους του σώματος , μπορεί επίσης να συμβάλει στην αύξηση του όγκου του στήθους και αντίστοιχα μεγάλη μείωση του βάρους του σώματος προκαλεί ανάλογη μείωση του όγκου του στήθους.

Υπάρχουν πολλές διαφορετικές χειρουργικές τεχνικές σμίκρυνσης στήθους; Πως γίνεται η επιλογή της κατάλληλης ;

Ο έμπειρος και δεξιοτέχνης Πλαστικός Χειρουργός έχει την δυνατότητα να τροποποιεί την τεχνική που θα χρησιμοποιήσει σε κάθε ασθενή, ανάλογα με το είδος του προβλήματος που αντιμετωπίζει. Πολλές φορές, απαιτείται συνδυασμός τεχνικών για την επίτευξη άρτιου αισθητικού αποτελέσματος.

Πότε το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης χειρουργικής επέμβασης κρίνεται ικανοποιητικό;

Το αισθητικό αποτέλεσμα της συγκεκριμένης χειρουργικής επέμβασης κρίνεται ικανοποιητικό, όταν είναι τόσο φυσικό που δεν μπορεί να γίνει αντιληπτή η παρέμβαση του Πλαστικού Χειρουργού.

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΑΡΡΩΣΗ / ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΝΟΣ ΑΘΛΗΣΗ
Mini Lift 2½ ώρες 24 ώρες 10 ημέρες όχι 2-3 εβδομάδες
Facelift 3 ώρες 24 ώρες 10 ημέρες όχι 2-3 εβδομάδες
Mini Βλεφαροπλαστική 25 λεπτά όχι 24 ώρες όχι άμεσα
Βλεφαροπλαστική 1-2 ώρες 2-3 ώρες 5-7 ημέρες όχι 10 ημέρες
Ρινοπλαστική 2-3 ώρες 24 ώρες 7 ημέρες όχι 3 εβδομάδες
Ωτοπλαστική 2 ώρες 24 ώρες 2 ημέρες όχι 2 εβδομάδες
Λιπομεταφορά 1 ώρα όχι 3-4 ημέρες όχι άμεσα
Μεγέθυνση Στήθους 2 ώρες 24 ώρες 2 ημέρες ελάχιστος 3 εβδομάδες
Ανόρθωση Στήθους 2-3 ώρες 8-24 ώρες 2 ημέρες όχι 3 εβδομάδες
Σμίκρυνση Στήθους 3-3½ ώρες 8-24 ώρες 2 ημέρες όχι 3 εβδομάδες
Γυναικομαστία 1-2 ώρες 4-8 ώρες 2 ημέρες όχι 2-3 εβδομάδες
Λιποαναρρόφηση 1-2 ώρες 8-24 ώρες 2 ημέρες ελάχιστος 2-3 εβδομάδες
Βραχιονοπλαστική 2 ώρες 4-8 ώρες 2 ημέρες όχι 2-3 εβδομάδες
Κοιλιοπλαστική 2-4 ώρες 24 ώρες 4-7 ημέρες ήπια αναλγητικά 3 εβδομάδες
Πλαστική Μηρών 3-5 ώρες 8-24 ώρες 5-7 ημέρες όχι 3-4 εβδομάδες
Mommy Make Over 3-5 ώρες 24 ώρες 7 ημέρες ήπια αναλγητικά 3 εβδομάδες