Φωτογραφίες » Ωτοπλαστική

αποκαθιστώντας την οριζόντια συμμετρία...
* Οι φωτογραφίες ανήκουν στο προσωπικό αρχείο του πλαστικού χειρουργού Εμμανουήλ Δασκαλάκη και εμφανίζονται κατόπιν γραπτής συναινέσεως των ασθενών. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση σε οποιοδήποτε μέσο, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του ιατρού κ. Δασκαλάκη
Ωτοπλαστική - 1 Ωτοπλαστική - 2
Ωτοπλαστική - 3 Ωτοπλαστική - 4
Ωτοπλαστική - 5 Ωτοπλαστική - 6
Ωτοπλαστική - 7 Ωτοπλαστική - 8
Ωτοπλαστική - 9 Ωτοπλαστική - 10
Ωτοπλαστική - 11 Ωτοπλαστική - 12
Ωτοπλαστική - 13 Ωτοπλαστική - 14
Ωτοπλαστική - 15 Ωτοπλαστική - 16
Ωτοπλαστική - 17 Ωτοπλαστική - 18
Ωτοπλαστική - 19 Ωτοπλαστική - 20
Ωτοπλαστική - 21 Ωτοπλαστική - 22
Ωτοπλαστική - 23 Ωτοπλαστική - 24
Ωτοπλαστική - 25 Ωτοπλαστική - 26
Ωτοπλαστική - 27 Ωτοπλαστική - 28
Ωτοπλαστική - 29 Ωτοπλαστική - 30
Ωτοπλαστική - 31 Ωτοπλαστική - 32
Ωτοπλαστική - 33 Ωτοπλαστική - 34
Ωτοπλαστική - 35 Ωτοπλαστική - 36
Ωτοπλαστική - 37 Ωτοπλαστική - 38
Ωτοπλαστική - 39 Ωτοπλαστική - 40
Ωτοπλαστική - 41 Ωτοπλαστική - 42
Ωτοπλαστική - 43 Ωτοπλαστική - 44
Ωτοπλαστική - 45 Ωτοπλαστική - 46
Ωτοπλαστική - 47