Φωτογραφίες » Εμφύτευση Λίπους

αποκαθιστώντας τον χαμένο όγκο...
* Οι φωτογραφίες ανήκουν στο προσωπικό αρχείο του πλαστικού χειρουργού Εμμανουήλ Δασκαλάκη και εμφανίζονται κατόπιν γραπτής συναινέσεως των ασθενών. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση σε οποιοδήποτε μέσο, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του ιατρού κ. Δασκαλάκη
Εμφύτευση Λίπους - 1 Εμφύτευση Λίπους - 2
Εμφύτευση Λίπους - 3 Εμφύτευση Λίπους - 4
Εμφύτευση Λίπους - 5 Εμφύτευση Λίπους - 6
Εμφύτευση Λίπους - 7 Εμφύτευση Λίπους - 8
Εμφύτευση Λίπους - 9 Εμφύτευση Λίπους - 10
Εμφύτευση Λίπους - 11 Εμφύτευση Λίπους - 12
Εμφύτευση Λίπους - 13 Εμφύτευση Λίπους - 14
Εμφύτευση Λίπους - 15 Εμφύτευση Λίπους - 16
Εμφύτευση Λίπους - 17 Εμφύτευση Λίπους - 18
Εμφύτευση Λίπους - 19 Εμφύτευση Λίπους - 20
Εμφύτευση Λίπους - 21 Εμφύτευση Λίπους - 22
Εμφύτευση Λίπους - 23 Εμφύτευση Λίπους - 24
Εμφύτευση Λίπους - 25 Εμφύτευση Λίπους - 26
Εμφύτευση Λίπους - 27 Εμφύτευση Λίπους - 28
Εμφύτευση Λίπους - 29 Εμφύτευση Λίπους - 30
Εμφύτευση Λίπους - 31 Εμφύτευση Λίπους - 32
Εμφύτευση Λίπους - 33 Εμφύτευση Λίπους - 34
Εμφύτευση Λίπους - 35 Εμφύτευση Λίπους - 36
Εμφύτευση Λίπους - 37 Εμφύτευση Λίπους - 38
Εμφύτευση Λίπους - 39 Εμφύτευση Λίπους - 40
Εμφύτευση Λίπους - 41 Εμφύτευση Λίπους - 42
Εμφύτευση Λίπους - 43 Εμφύτευση Λίπους - 44
Εμφύτευση Λίπους - 45 Εμφύτευση Λίπους - 46
Εμφύτευση Λίπους - 47 Εμφύτευση Λίπους - 48
Εμφύτευση Λίπους - 49 Εμφύτευση Λίπους - 50
Εμφύτευση Λίπους - 51 Εμφύτευση Λίπους - 52