Φωτογραφίες » Ανόρθωση στήθους

αντιμετωπίζοντας τη φθορά της βαρύτητας...
* Οι φωτογραφίες ανήκουν στο προσωπικό αρχείο του πλαστικού χειρουργού Εμμανουήλ Δασκαλάκη και εμφανίζονται κατόπιν γραπτής συναινέσεως των ασθενών. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση σε οποιοδήποτε μέσο, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του ιατρού κ. Δασκαλάκη
Ανόρθωση στήθους - 1 Ανόρθωση στήθους - 2
Ανόρθωση στήθους - 3 Ανόρθωση στήθους - 4
Ανόρθωση στήθους - 5 Ανόρθωση στήθους - 6
Ανόρθωση στήθους - 7 Ανόρθωση στήθους - 8
Ανόρθωση στήθους - 9 Ανόρθωση στήθους - 10
Ανόρθωση στήθους - 11 Ανόρθωση στήθους - 12
Ανόρθωση στήθους - 13 Ανόρθωση στήθους - 14
Ανόρθωση στήθους - 15 Ανόρθωση στήθους - 16
Ανόρθωση στήθους - 17 Ανόρθωση στήθους - 18
Ανόρθωση στήθους - 19 Ανόρθωση στήθους - 20
Ανόρθωση στήθους - 21 Ανόρθωση στήθους - 22
Ανόρθωση στήθους - 23 Ανόρθωση στήθους - 24
Ανόρθωση στήθους - 25 Ανόρθωση στήθους - 26
Ανόρθωση στήθους - 27 Ανόρθωση στήθους - 28
Ανόρθωση στήθους - 29 Ανόρθωση στήθους - 30
Ανόρθωση στήθους - 31 Ανόρθωση στήθους - 32
Ανόρθωση στήθους - 33 Ανόρθωση στήθους - 34
Ανόρθωση στήθους - 35 Ανόρθωση στήθους - 36
Ανόρθωση στήθους - 37 Ανόρθωση στήθους - 38
Ανόρθωση στήθους - 39 Ανόρθωση στήθους - 40
Ανόρθωση στήθους - 41 Ανόρθωση στήθους - 42
Ανόρθωση στήθους - 43 Ανόρθωση στήθους - 44
Ανόρθωση στήθους - 45 Ανόρθωση στήθους - 46
Ανόρθωση στήθους - 47 Ανόρθωση στήθους - 48
Ανόρθωση στήθους - 49 Ανόρθωση στήθους - 50
Ανόρθωση στήθους - 51 Ανόρθωση στήθους - 52
Ανόρθωση στήθους - 53 Ανόρθωση στήθους - 54
Ανόρθωση στήθους - 55 Ανόρθωση στήθους - 56
Ανόρθωση στήθους - 57 Ανόρθωση στήθους - 58
Ανόρθωση στήθους - 59 Ανόρθωση στήθους - 60
Ανόρθωση στήθους - 61 Ανόρθωση στήθους - 62
Ανόρθωση στήθους - 63 Ανόρθωση στήθους - 64
Ανόρθωση στήθους - 65 Ανόρθωση στήθους - 66
Ανόρθωση στήθους - 67 Ανόρθωση στήθους - 68
Ανόρθωση στήθους - 69 Ανόρθωση στήθους - 70
Ανόρθωση στήθους - 71 Ανόρθωση στήθους - 72
Ανόρθωση στήθους - 73 Ανόρθωση στήθους - 74
Ανόρθωση στήθους - 75 Ανόρθωση στήθους - 76
Ανόρθωση στήθους - 77 Ανόρθωση στήθους - 78
Ανόρθωση στήθους - 79 Ανόρθωση στήθους - 80
Ανόρθωση στήθους - 81 Ανόρθωση στήθους - 82
Ανόρθωση στήθους - 83 Ανόρθωση στήθους - 84
Ανόρθωση στήθους - 85