Φωτογραφίες » Πλαστική λαιμού / Mini lift

διώχνουμε τα σημάδια του χρόνου...
* Οι φωτογραφίες ανήκουν στο προσωπικό αρχείο του πλαστικού χειρουργού Εμμανουήλ Δασκαλάκη και εμφανίζονται κατόπιν γραπτής συναινέσεως των ασθενών. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση σε οποιοδήποτε μέσο, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του ιατρού κ. Δασκαλάκη
Πλαστική λαιμού / Mini lift - 1 Πλαστική λαιμού / Mini lift - 2
Πλαστική λαιμού / Mini lift - 3 Πλαστική λαιμού / Mini lift - 4
Πλαστική λαιμού / Mini lift - 5 Πλαστική λαιμού / Mini lift - 6
Πλαστική λαιμού / Mini lift - 7 Πλαστική λαιμού / Mini lift - 8
Πλαστική λαιμού / Mini lift - 9 Πλαστική λαιμού / Mini lift - 10
Πλαστική λαιμού / Mini lift - 11 Πλαστική λαιμού / Mini lift - 12
Πλαστική λαιμού / Mini lift - 13 Πλαστική λαιμού / Mini lift - 14
Πλαστική λαιμού / Mini lift - 15 Πλαστική λαιμού / Mini lift - 16
Πλαστική λαιμού / Mini lift - 17 Πλαστική λαιμού / Mini lift - 18
Πλαστική λαιμού / Mini lift - 19 Πλαστική λαιμού / Mini lift - 20
Πλαστική λαιμού / Mini lift - 21 Πλαστική λαιμού / Mini lift - 22
Πλαστική λαιμού / Mini lift - 23 Πλαστική λαιμού / Mini lift - 24
Πλαστική λαιμού / Mini lift - 25 Πλαστική λαιμού / Mini lift - 26
Πλαστική λαιμού / Mini lift - 27 Πλαστική λαιμού / Mini lift - 28
Πλαστική λαιμού / Mini lift - 29 Πλαστική λαιμού / Mini lift - 30
Πλαστική λαιμού / Mini lift - 31 Πλαστική λαιμού / Mini lift - 32
Πλαστική λαιμού / Mini lift - 33 Πλαστική λαιμού / Mini lift - 34
Πλαστική λαιμού / Mini lift - 35 Πλαστική λαιμού / Mini lift - 36
Πλαστική λαιμού / Mini lift - 37 Πλαστική λαιμού / Mini lift - 38
Πλαστική λαιμού / Mini lift - 39 Πλαστική λαιμού / Mini lift - 40