Φωτογραφίες » Βλεφαροπλαστική

για ξεκούραστο βλέμμα...
* Οι φωτογραφίες ανήκουν στο προσωπικό αρχείο του πλαστικού χειρουργού Εμμανουήλ Δασκαλάκη και εμφανίζονται κατόπιν γραπτής συναινέσεως των ασθενών. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση σε οποιοδήποτε μέσο, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του ιατρού κ. Δασκαλάκη
Βλεφαροπλαστική - 1 Βλεφαροπλαστική - 2
Βλεφαροπλαστική - 3 Βλεφαροπλαστική - 4
Βλεφαροπλαστική - 5 Βλεφαροπλαστική - 6
Βλεφαροπλαστική - 7 Βλεφαροπλαστική - 8
Βλεφαροπλαστική - 9 Βλεφαροπλαστική - 10
Βλεφαροπλαστική - 11 Βλεφαροπλαστική - 12
Βλεφαροπλαστική - 13 Βλεφαροπλαστική - 14
Βλεφαροπλαστική - 15 Βλεφαροπλαστική - 16
Βλεφαροπλαστική - 17 Βλεφαροπλαστική - 18
Βλεφαροπλαστική - 19 Βλεφαροπλαστική - 20
Βλεφαροπλαστική - 21 Βλεφαροπλαστική - 22
Βλεφαροπλαστική - 23 Βλεφαροπλαστική - 24
Βλεφαροπλαστική - 25 Βλεφαροπλαστική - 26
Βλεφαροπλαστική - 27 Βλεφαροπλαστική - 28
Βλεφαροπλαστική - 29 Βλεφαροπλαστική - 30
Βλεφαροπλαστική - 31 Βλεφαροπλαστική - 32
Βλεφαροπλαστική - 33 Βλεφαροπλαστική - 34
Βλεφαροπλαστική - 35 Βλεφαροπλαστική - 36
Βλεφαροπλαστική - 37 Βλεφαροπλαστική - 38
Βλεφαροπλαστική - 39 Βλεφαροπλαστική - 40
Βλεφαροπλαστική - 41 Βλεφαροπλαστική - 42
Βλεφαροπλαστική - 43 Βλεφαροπλαστική - 44
Βλεφαροπλαστική - 45 Βλεφαροπλαστική - 46
Βλεφαροπλαστική - 47 Βλεφαροπλαστική - 48
Βλεφαροπλαστική - 49 Βλεφαροπλαστική - 50
Βλεφαροπλαστική - 51 Βλεφαροπλαστική - 52
Βλεφαροπλαστική - 53 Βλεφαροπλαστική - 54
Βλεφαροπλαστική - 55 Βλεφαροπλαστική - 56
Βλεφαροπλαστική - 57 Βλεφαροπλαστική - 58
Βλεφαροπλαστική - 59