Επεμβάσεις Κρανιοπροσωπικής Χώρας

εξαλείφοντας τα στίγματα...
Φωτογραφίες πριν & μετά
Από το προσωπικό αρχείο του ιατρού
Φωτογραφίες πριν & μετά
Επανορθωτική χειρουργική
Γενετικές Ανωμαλίες Εγκαύματα Επεμβάσεις Κρανιοπροσωπικής Χώρας Επανόρθωση μετά από μαστεκτομή Επανορθωτική Χειρουργική Ουλών Χειρουργική Ακρας Χειρός Δερματικοί καρκίνοι & προ-καρκινοματώδεις καταστάσεις Ψυχολογικές Παράμετροι Αισθητική στην επανορθωτική χειρουργική
Εχετε απορίες;
Επεμβάσεις Κρανιοπροσωπικής Χώρας
Η κρανιοπροσωπική χώρα περιλαμβάνει τη βάση του κρανίου, το κρανίο, το σκελετό του προσώπου, καθώς και τους υπερκείμενους μύες και το δέρμα των περιοχών αυτών.
Οι οφθαλμικες κόγχες, η απόσταση μεταξύ των κογχών αυτών, η μύτη και η βάση του κρανίου αποτελούν στοιχεία της ανατομίας καθοριστικά για την αρμονία της κρανιοπροσωπικής χώρας.

Αντικείμενο των επεμβάσεων κρανιοπροσωπικής χώρας αποτελούν οι συγγενείς ανωμαλίες της περιοχής αυτής, η αφαίρεση όγκων της περιοχής και η αντιμετώπιση κακώσεων στην περιοχή μετά από τραύμα.

Οι όγκοι που μπορεί να εμφανιστούν μπορεί να είναι, είτε καλοήθεις, είτε κακοήθεις. Επιπλέον οι εκ γενετής ανωμαλίες είναι κυρίως απότοκες της πρόωρης σύγκλισης των ραφών του κρανίου, κρανιοπροσωπικές σχιστίες, μηνιγκοκήλες, εγκεφαλοκήλες, καθώς και δυσμορφίες οι οποίες αποτελούν τμήμα εκδήλωσης χαρακτηριστικών συνδρόμων όπως το Apert syndrome, Crouzon syndrome, Treacher Collins syndrome και Hemifacial microsomia.

Τα προβλήματα της κρανιοπροσωπικής χώρας συνήθως απαιτούν για την αντιμετώπισή τους τη συνεργασία ιατρών διαφορετικών ειδικοτήτων, όπως, πλαστικού χειρουργού, νευροχειρουργού, οφθαλμίατρου, Ω.Ρ.Λ., παιδίατρου και αναισθησιολόγου.
Απαραίτητη, επίσης, είναι η συμβολή γενετιστή και ψυχολόγου καθώς και η χρήση σύγχρονων απεικονιστικών (τρισδιάστατων) ακτινολογικών μεθόδων. Τα αποτελέσματα των επεμβάσεων της κρανιοπροσωπικής χώρας μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με τη σοβαρότητα του περιστατικού.

Οστικές ανωμαλίες μπορούν ευκολότερα να διορθωθούν απ’ ότι ανωμαλίες των μαλακών ιστών και συνεπώς το ποσοστό συμμετοχής του οστικού παράγοντα και του παράγοντα των μαλακών μορίων στην έκφραση της δυσμορφίας, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για το τελικό κοσμητικό αποτέλεσμα.

Ο αριθμός επίσης των χειρουργείων που θα απαιτηθούν για την επίτευξη ικανοποιητικού κοσμητικού και λειτουργικού αποτελέσματος ποικίλει ανάλογα με την έκταση και την σοβαρότητα των ανωμαλιών αυτών.