Κατάλληλοι υποψήφιοι για επεμβάσεις Πλαστικής Χειρουργικής

Εάν επιθυμείτε να υποβληθείτε σε επέμβαση πλαστικής χειρουργικής, πρέπει να είστε ειλικρινείς με τον εαυτό σας σχετικά με το λόγο, για τον οποίο θέλετε να υποβληθείτε στην επέμβαση αυτή, καθώς και με τη συγκεκριμένη αλλαγή στην εξωτερική σας εμφάνιση που επιθυμείτε να επιτύχετε. Υπάρχουν 2 κατηγορίες ασθενών οι οποίοι είναι καλοί υποψήφιοι για επεμβάσεις πλαστικής χειρουργικής. Η πρώτη περιλαμβάνει ασθενείς με ισχυρή αυτοπεποίθηση, που απλώς ενοχλούνται από την εξωτερική εμφάνιση κάποιου συγκεκριμένου σημείου του σώματός τους και την όποια εμφάνιση επιθυμούν να βελτιώσουν ή να αλλάξουν. Μετά το χειρουργείο οι ασθενείς αυτοί είναι ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα και διατηρούν μια ισχυρή εικόνα για τον εαυτό τους. Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει ασθενείς που παρουσιάζουν μια σωματική ανωμαλία, η οποία έχει επηρεάσει την αυτοεκτίμησή τους με την πάροδο του χρόνου. Η προσαρμογή των ασθενών αυτών στη νέα τους εμφάνιση είναι μάλλον αργή, καθώς το χτίσιμο της αυτοπεποίθησης απαιτεί κάποιο χρονικό διάστημα. Εντούτοις, καθώς αυτοί προσαρμόζονται, η αυτοεκτίμησή τους μπορεί να ενισχυθεί δραματικά. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι επεμβάσεις πλαστικής χειρουργικής μπορούν να επιφέρουν αλλαγές τόσο στα φυσικά χαρακτηριστικά του ατόμου, όσο και στην αυτοπεποίθησή του. Εάν επιδιώκετε να χειρουργηθείτε με την ελπίδα να αλλάξετε τη συμπεριφορά των άλλων προς εσάς μπορεί να απογοητευτείτε. Είναι πιθανόν ότι φίλοι και αγαπημένοι σας θα ανταποκριθούν θετικά στην αλλαγή της εξωτερικής εμφάνισης και αυτοπεποίθησης. Εντούτοις, πρέπει να καταλάβετε και να αποδεχτείτε ότι η πλαστική χειρουργική δεν πρόκειται να προκαλέσει δραματικές αλλαγές στη ζωή άλλων ανθρώπων εκτός από τη δική σας.

Μη κατάλληλοι υποψήφιοι για επεμβάσεις Πλαστικής Χειρουργικής

Σε πολλές περιπτώσεις η επιθυμία ενός ατόμου για αλλαγή σε κάποιο σημείο της εξωτερικής του εμφάνισης αποτελεί τμήμα κάποιου ψυχολογικού προβλήματός του. Στην περίπτωση αυτή κανενός τύπου χειρουργείο δεν μπορεί να ικανοποιήσει το άτομο αυτό. Τα άτομα αυτά απαιτείται να υποβληθούν σε ιδιαίτερη ψυχολογική υποστήριξη και μονάχα εφόσον έχουν σταθεροποιηθεί ψυχολογικά να θεωρηθούν ως υποψήφιοι επέμβασης αλλαγής των φυσικών τους χαρακτηριστικών. Κατηγορίες ατόμων στις οποίες απαιτείται ιδιαίτερη ψυχολογική υποστήριξη πριν υποβληθούν σε επέμβαση πλαστικής χειρουργικής είναι:

  • Άτομα που διέρχονται κάποια περίοδο προσωπικής κρίσης, όπως το διαζύγιο, το θάνατο κάποιου αγαπημένου προσώπου ή την απώλεια της επαγγελματικής τους ενασχόλησης. Τα άτομα αυτά μπορεί να επιδιώκουν μα ξεπεράσουν την κρίση αυτή νομίζοντας ότι θα πάρουν την απαιτούμενη δύναμη βελτιώνοντας κάποια χαρακτηριστικά της εξωτερικής τους εμφάνισης. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να τονιστεί στον ασθενή ότι πρώτα πρέπει να επιλύσει το ψυχολογικό πρόβλημα που του προκαλεί η συγκεκριμένη φάση της ζωής του και κατόπιν να επιδιώξει κάποια αλλαγή της εξωτερικής του εμφάνισης.
  • Άτομα με μη ρεαλιστικές προσδοκίες όπως αυτά που επιθυμούν να έχουν κάποιο εξωτερικό χαρακτηριστικό όμοιο με αυτό ενός διάσημου προσώπου, με την ελπίδα ότι θα αποκτήσουν τον τρόπο ζωής αυτού στον οποίο θέλουν να ομοιάσουν. Άτομα που θέλουν να αναπτύσσουν την αρχική τους "τελειότητα" κατόπιν ενός σοβαρού ατυχήματος ή ασθένειας, ή άτομα που επιθυμούν να ανακτήσουν την νεότητα που είχαν πριν 10ετίες.
  • Ανικανοποίητα άτομα που τέτοια είναι αυτά που συμβουλεύονται πολλούς και διαφορετικούς χειρουργούς επιθυμώντας να πάρουν απαντήσεις που αυτοί θέλουν να ακούσουν.
  • Άτομα που έχουν μια εμμονή με επουσιώδη ελαττώματα της εξωτερικής τους εμφάνισης και αι μπορεί να πιστεύουν ότι αφού τα ελαττώματα αυτά διορθωθούν, η ζωή τους θα είναι τέλεια. Γεννημένοι τελειομανείς μπορεί να είναι ικανοποιητικοί υποψήφιοι για χειρουργείο, εφόσον αυτοί είναι αρκετά ρεαλιστές ώστε να καταλάβουν ότι τα χειρουργικά αποτελέσματα μπορεί να μην ταιριάζουν ακριβώς στις προσδοκίες τους.
  • Ασθενείς οι οποίοι πάσχουν από κάποια ψυχική διαταραχή. Οι ασθενείς αυτοί μπορούν να χειρουργηθούν εφόσον διευκρινιστεί ότι η επιδίωξη του ασθενή να χειρουργηθεί δεν έχει σχέση με την υφιστάμενη ψύχωση. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να υπάρχει στενή συνεργασία του πλαστικού χειρουργού με τον ψυχίατρο.

Η πρώτη επαφή με τον Πλαστικό Χειρουργό σας

Κατά τη διάρκεια της πρώτης επαφής με τον πλαστικό χειρουργό σας ο τελευταίος θα αναζητήσει ειλικρινείς απαντήσεις για το πώς εσείς αισθανόσαστε για την εξωτερική σας εμφάνιση, για το πώς εσείς πιστεύετε ότι το κοινωνικό σύνολο σας αντιμετωπίζει και το πώς εσείς θα επιθυμούσατε να φαίνεστε και να αισθάνεστε. Η ύπαρξη ειλικρίνειας τόσο με τον εαυτό σας όσο και με τον χειρουργό είναι καθοριστική. Είναι σημαντικό να παραβλέψετε τις όποιες αναστολές που μπορεί να έχετε και να μιλήσετε με ειλικρίνεια για τις αλλαγές που επιδιώκετε να έχετε μετά το χειρουργείο. Στο τέλος της συνομιλίας σας πρέπει να έχετε σιγουριά ότι τόσο εσείς όσο και ο χειρουργός σας κατάλαβε ο ένας τον άλλο τέλεια. Εφόσον η κατανόηση αυτή δεν επιτευχθεί μπορεί να μην ικανοποιηθείτε από το τελικό αποτέλεσμα.

Επεμβάσεις Πλαστικής Χειρουργικής για Παιδιά

Οι γονείς μπορεί να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερη σύγχυση όταν παίρνουν την απόφαση για την χειρουργική διόρθωση εξωτερικών χαρακτηριστικών των παιδιών τους ή όταν τα παιδιά τους έχουν την επιθυμία να αλλάξουν ή να διορθώσουν κάποιο εξωτερικό χαρακτηριστικό τους. Για επανορθωτικές επεμβάσεις όπως το λαγώχειλο και το λυκόστομα ή τις επεμβάσεις κρανιοπροσωπικής χώρας τα οφέλη της πρώιμης θεραπευτικής αντιμετώπισης θα είναι συνήθως σαφή. Οι γονείς συνήθως συμβουλεύονται χειρουργούς, ψυχολόγους και άλλους ειδικούς που παρέχουν ικανοποιητικές διαβεβαιώσεις ότι η επιτέλεση του χειρουργείου είναι η καλύτερη επιλογή για το παιδί τους. Εντούτοις, σε περιπτώσεις όπως η ωτοπλαστική οι επιλογές μπορεί να μην είναι τόσο σαφείς. Εάν το παιδί δεν δείχνει να δίνει ιδιαίτερη σημασία στο γεγονός ότι δείχνει "διαφορετικό", οι γονείς μπορεί να μην επισπεύσουν χρονικά την επιτέλεση του απαιτούμενου χειρουργείου. Εντούτοις, εάν το παιδί αισθάνεται μειονεκτικά για την εξωτερική του εμφάνιση, οι γονείς πρέπει να αποφασίσουν για την χειρουργική αντιμετώπιση του προβλήματος, ώστε να διασφαλίσουν την ψυχολογική υγεία και την αυτοεκτίμηση του παιδιού. Ορισμένες επεμβάσεις αισθητικής πλαστικής χειρουργικής μπορούν να προσφέρουν σημαντικά ψυχολογικά οφέλη σε εφήβους με την προϋπόθεση ότι αυτοί εμφανίζουν ικανοποιητικό βαθμό προσαρμογής στο κοινωνικό σύνολο και είναι ψυχολογικά σταθεροί. Επεμβάσεις αισθητικής πλαστικής χειρουργικής δεν πρέπει ποτέ να επιβάλλονται σε έναν έφηβο, ούτε πρέπει η εμμονή ενός εφήβου να επηρεάζει την κρίση ενός πλαστικού χειρουργού.

Επιλογή του χρόνου επιτέλεσης του χειρουργείου

Οι επεμβάσεις πλαστικής χειρουργικής μπορεί να προκαλέσουν επιπλέον σημαντική και ψυχολογική φόρτιση από αυτήν που υφιστάμεθα σε καθημερινή φάση. Είναι σημαντικό το χειρουργείο να αποφασιστεί να γίνει σε χρονική περίοδο, κατά την οποία το άτομο δεν υφίσταται σημαντική σωματική, ψυχολογική, ή συναισθηματική επιβάρυνση. Ο πλαστικός χειρουργός σας, για να είναι σίγουρος ότι είσαστε ψυχολογικά προετοιμασμένος/η, μπορεί να σας ρωτήσει για τις προσωπικές σας σχέσεις την συγκεκριμένη χρονική περίοδο που θέλετε να υποβληθείτε σε επέμβαση, την οικογενειακή σας ζωή, τα εργασιακά σας προβλήματα που πιθανόν να έχετε και πιθανόν άλλες πληροφορίες ιδιωτικού περιεχομένου. Για άλλη μια φορά η ειλικρίνεια αποτελεί καθοριστικό παράγοντα. Γενικά, η χειρουργική επέμβαση δεν πρέπει να σχεδιάζεται κατά τη διάρκεια χρονικής περιόδου υψηλής ενεργητικότητας ή συναισθηματικής αστάθειας. τομα που υποβάλλονται σε χειρουργικές επεμβάσεις σε χρονικές περιόδους, κατά τις οποίες βρίσκονται υπό συναισθηματική ή άλλου τύπου πίεση, μπορεί να αντιμετωπίσουν εκτεταμένη χρονικά και περισσότερο δύσκολη περίοδο ανάρρωσης.

Προσαρμογή στην αλλαγή της εξωτερικής εμφάνισης

Η ψυχολογική προσαρμογή του ατόμου στην αλλαγή της εξωτερικής εμφάνισής του μετά από κάποιο χειρουργείο πλαστικής χειρουργικής απαιτεί κάποια χρονική περίοδο, ιδιαίτερα εάν το χειρουργείο έχει προκαλέσει μια σημαντική αλλαγή της εμφάνισης του σώματος. Εάν σχεδιάζετε να υποβληθείτε σε κάποια επέμβαση αισθητικής πλαστικής χειρουργικής, η οποία πρόκειται να επαναφέρει κάποια νεανικά σας χαρακτηριστικά και να σβήσει τα σημάδια του χρόνου, όπως, π.χ. βλεφαροπλαστική ή χημικό peel τότε πιθανότατα θα προσαρμοστείτε στην νέα σας εμφάνιση γρήγορα, καθώς η εικόνα σας στον καθρέφτη θα είναι οικεία προς εσάς, αλλά περισσότερο ανανεωμένη και νεανική. Εντούτοις, εάν σχεδιάζετε να υποβληθείτε σε κάποιου τύπου επέμβαση στο στήθος, στη μύτη, ή άλλου τύπου επέμβαση η οποία προκαλεί σημαντική αλλαγή στην εξωτερική εμφάνισή σας η μετεγχειρητική περίοδος προσαρμογής μπορεί να διαρκέσει αρκετά περισσότερο.

Ανάγκη υποστήριξης μετά τη μετεγχειρητική περίοδο

Ακόμα και τα πιο ανεξάρτητα άτομα έχουν την ανάγκη ψυχολογικής βοήθειας κατά την πρώιμη μετεγχειρητική περίοδο καθώς θα υπάρχουν μέρες που θα αισθάνονται καταθλιπτικά και οι περιοχές οι οποίες υπεβλήθησαν σε χειρουργική επέμβαση μπορεί να είναι πρησμένες, μελανιασμένες και ίσως επώδυνες. Επιλέξετε άτομα για να σας βοηθήσουν, τα οποία μπορούν να σας προσφέρουν υποστήριξη, και όχι άτομα τα οποία σκοπό έχουν να σας κρίνουν για την απόφασή σας να υποβληθείτε στην επέμβαση και τα οποία μπορεί να σας καταβάλουν ψυχολογικά. Αποφύγετε την συναναστροφή με άτομα που μπορεί να σας πουν: "Μου άρεσες περισσότερο όπως ήσουν πριν" ή "Δεν χρειαζόσουν στην πραγματικότητα αυτό το χειρουργείο" και προσπαθήστε να επικεντρώσετε τη σκέψη σας στους λόγους που σας ώθησαν για να υποβληθείτε στη συγκεκριμένη χειρουργική επέμβαση.

Αντιμετωπίζοντας την κριτική των άλλων

Τα αποτελέσματα του χειρουργείου σας είναι πιθανόν να προκαλέσουν κριτικά σχόλια από φίλους και από μέλη της οικογένειας, τα οποία συνήθως δεν είναι όλα θετικά. Εάν υποβληθήκατε σε μια αμιγώς αισθητική επέμβαση μπορεί να σας αποκαλέσουν νάρκισσο, άτομο χωρίς αυτοπεποίθηση ή ακόμα και ανόητο. Τέτοιου τύπου κριτικές μπορεί να ακούσετε ακόμα και από στενούς σας φίλους που αισθάνονται ότι απειλούνται από την βελτιωμένη εξωτερική σας εμφάνιση. Μερικοί ασθενείς βρίσκουν ιδιαίτερα υποβοηθητικό να αντιμετωπίσουν τη συγκεκριμένη κριτική με κάποια πρόταση του τύπου: "Αυτό ήταν κάτι που ήθελα να κάνω για τον εαυτό μου και είμαι πολύ ευχαριστημένος με τα αποτελέσματα".

Γιατί... "όπερ έδει δείξαι"

Ένας έμπειρος Πλαστικός Χειρουργός, διαθέτει πάντα το απαραίτητο φωτογραφικό αρχείο που αποδεικνύει την ποιότητα της δουλειάς του.

Προβολή