Δείτε Περισσότερες

Βίντεο Συνέντευξης

 
Τα εγκαύματα κατηγοριοποιούνται ανάλογα με το βάθος τους σε:
  • 1ου βαθμού εγκαύματα, που η βλάβη εκτείνεται μονάχα στην επιδερμίδα (ανώτατη στοιβάδα του δέρματος) με κλασικό παράδειγμα, τα ηλιακά εγκαύματα.
  • 2ου βαθμού εγκαύματα, όπου η βλάβη εκτείνεται στις ανώτερες και μεσαίες στοιβάδες του δέρματος που συνήθως επουλώνονται εντός τριών εβδομάδων.
  • 3ου βαθμού εγκαύματα, όπου η καταστροφή του δέρματος είναι ολική.

 

Οι διατατήρες δέρματος αποτελούν ιδανική λύση εφόσον υπάρχει έλλειμμα, στο τριχωτό της κεφαλής, καθώς επιτυγχάνεται ο πολλαπλασιασμός της έκτασης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη γυμνών, από τριχοφόρους θύλακες, περιοχών.

 

Μετά το τέλος της διαδικασίας επιτυγχάνεται μια περισσότερο φυσιολογική εμφάνιση της προσβεβλημένης περιοχής.

 

Η τεχνική των διατατήρων δέρματος μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί στην αντιμετώπιση μεγάλης έκτασης ουλών στο πρόσωπο, στο λαιμό, στον κορμό, στα άνω και κάτω άκρα.

Η αντιμετώπιση εγκαυμάτων σε ορισμένες περιοχές του σώματος, ανεξάρτητα από το μέγεθος αυτών, απαιτεί ιδιαίτερες τεχνικές, ώστε να αποφευχθούν λειτουργικές ανωμαλίες. Οι περιοχές αυτές είναι τα άκρα, η περιοχή του προσώπου και τα γεννητικά όργανα. Η σωστή αντιμετώπιση του εγκαύματος στην οξεία φάση αυτού με τη χρήση ουσιών που απομακρύνουν τον κίνδυνο επιμόλυνσης της εγκαυματικής περιοχής, την αφαίρεση των νεκρωμένων ιστών και την κάλυψη εάν χρειαστεί των εγκαυματικών περιοχών με δερματικά μοσχεύματα, αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην επίτευξη του καλύτερου δυνατού αισθητικού και λειτουργικού αποτελέσματος. Η αντιμετώπιση των μετεγκαυματικών ουλών σε δεύτερο στάδιο μπορεί να απαιτεί τη χρήση μοσχευμάτων δέρματος, κρημνών ( δέρμα, λίπος ή και μύες από γειτονικές υγιείς περιοχές του σώματος μεταφέρονται στις περιοχές του εγκαύματος), καθώς επίσης τη χρήση ειδικών συσκευών, όπως είναι οι διατατήρες δέρματος.

 

Γιατί... "όπερ έδει δείξαι"

Ένας έμπειρος Πλαστικός Χειρουργός, διαθέτει πάντα το απαραίτητο φωτογραφικό αρχείο που αποδεικνύει την ποιότητα της δουλειάς του.

Προβολή