Πόσο επώδυνη είναι η επέμβαση της βραχιονοπλαστικής / πλαστικής μηρών;

Η επέμβαση της βραχιονοπλαστικής / πλαστικής μηρών είναι τελείως ανώδυνη για τον ασθενή και του επιτρέπει να επανέλθει στις καθημερινές του δραστηριότητες, όταν αυτές προϋποθέτουν έντονη σωματική άσκηση σε διάστημα λίγων ημερών μετά το χειρουργείο.

Πόσο ευδιάκριτες είναι οι τομές που προκύπτουν μετά το χειρουργείο;

Όταν το αισθητικό πρόβλημα του ασθενούς απαιτεί μόνο τη λιποαναρρόφηση της περιοχής (βραχίονες / μηροί), ευδιάκριτες ουλές δεν υφίστανται. Όταν απαιτείται εκτομή δέρματος, και ανάλογα με τη τεχνική, οι τομές εντοπίζονται είτε μόνο μέσα στη μασχάλη και την μικροβουβωνική περιοχή, είτε συνεχίζονται στο εσωτερικό του βραχίονα και σε διαφορετικό μήκος, ανάλογα τη σοβαρότητα της χαλάρωσης του δέρματος του ασθενούς.

Η επέμβαση αυτή μπορεί να γίνει με ασφάλεια σε ενεργούς καπνιστές;

Ο ενεργός καπνιστής οφείλει όπως απέχει του καπνίσματος, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών εβδομάδων πριν το χειρουργείο και δύο μετά για την αποφυγή δημιουργίας δύσμορφων ουλών.

Υπάρχουν θεραπείες μη χειρουργικές με χρήση μηχανημάτων ή φαρμακευτικών σκευασμάτων που μπορούν να δώσουν αποτέλεσμα που να προσεγγίζει την αισθητική βελτίωση που προσφέρει η χειρουργική επέμβαση;

Δυστυχώς μαγικά μηχανήματα και κρέμες ωφελούν μονάχα την τσέπη αυτών που τα προωθούν και τα πουλάνε.

Πόσο ασφαλής είναι η διενέργεια της συγκεκριμένης επέμβασης, σε χώρο εκτός εξοπλισμένης νοσοκομειακής μονάδας;

Στη χώρα μας, η συγκεκριμένη επέμβαση απαγορεύεται να επιτελείται σε χώρους εκτός νοσοκομείου που διαθέτει πλήρως εξοπλισμένο χειρουργικό τομέα. Η επιτέλεση της συγκεκριμένης χειρουργικής επέμβασης αλλά και των υπόλοιπων επεμβάσεων σε ιδιωτικά ιατρεία, πολυιατρεία, κλπ, ενέχει σημαντικούς κινδύνους για την ασφάλεια των ασθενών και πρέπει να αποφεύγεται.

Είναι απαραίτητη η παραμονή του ασθενούς στο νοσοκομείο για 24 ώρες;

Για να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα μετεγχειρητικής μικροβιακής λοίμωξης, ο ασθενής απαιτείται να λάβει προφυλακτικά ενδοφλέβια αντιβίωση, διαδικασία που γίνεται μόνιμα μόνο εντός νοσοκομείου.

Πότε το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης χειρουργικής επέμβασης κρίνεται ικανοποιητικό;

Το αισθητικό αποτέλεσμα της συγκεκριμένης χειρουργικής επέμβασης κρίνεται ικανοποιητικό, όταν είναι τόσο φυσικό που δεν μπορεί να γίνει αντιληπτή η παρέμβαση του Πλαστικού Χειρουργού.

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΑΡΡΩΣΗ / ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΝΟΣ ΑΘΛΗΣΗ
Mini Lift 2½ ώρες 24 ώρες 10 ημέρες όχι 2-3 εβδομάδες
Facelift 3 ώρες 24 ώρες 10 ημέρες όχι 2-3 εβδομάδες
Mini Βλεφαροπλαστική 25 λεπτά όχι 24 ώρες όχι άμεσα
Βλεφαροπλαστική 1-2 ώρες 2-3 ώρες 5-7 ημέρες όχι 10 ημέρες
Ρινοπλαστική 2-3 ώρες 24 ώρες 7 ημέρες όχι 3 εβδομάδες
Ωτοπλαστική 2 ώρες 24 ώρες 2 ημέρες όχι 2 εβδομάδες
Λιπομεταφορά 1 ώρα όχι 3-4 ημέρες όχι άμεσα
Μεγέθυνση Στήθους 2 ώρες 24 ώρες 2 ημέρες ελάχιστος 3 εβδομάδες
Ανόρθωση Στήθους 2-3 ώρες 8-24 ώρες 2 ημέρες όχι 3 εβδομάδες
Σμίκρυνση Στήθους 3-3½ ώρες 8-24 ώρες 2 ημέρες όχι 3 εβδομάδες
Γυναικομαστία 1-2 ώρες 4-8 ώρες 2 ημέρες όχι 2-3 εβδομάδες
Λιποαναρρόφηση 1-2 ώρες 8-24 ώρες 2 ημέρες ελάχιστος 2-3 εβδομάδες
Βραχιονοπλαστική 2 ώρες 4-8 ώρες 2 ημέρες όχι 2-3 εβδομάδες
Κοιλιοπλαστική 2-4 ώρες 24 ώρες 4-7 ημέρες ήπια αναλγητικά 3 εβδομάδες
Πλαστική Μηρών 3-5 ώρες 8-24 ώρες 5-7 ημέρες όχι 3-4 εβδομάδες
Mommy Make Over 3-5 ώρες 24 ώρες 7 ημέρες ήπια αναλγητικά 3 εβδομάδες