Πόσο επώδυνη είναι η επέμβαση της κοιλιοπλαστικής;

Η επέμβαση της κοιλιοπλαστικής προϋποθέτει τη συρραφή των κοιλιακών μυών στις περισσότερες των περιπτώσεων, γεγονός που προκαλεί κάποιου βαθμού δυσφορία στον ασθενή τις πρώτες τρεις με τέσσερις μετεγχειρητικές ημέρες. Η δυσφορία αυτή μπορεί εύκολα να αντιμετωπιστεί με χρήση ήπιων αναλγητικών και συνήθως ο ασθενής εντός εβδομάδας, επανέρχεται σταδιακά στις καθημερινές του ασχολίες.

Πόσο χαμηλά γίνεται η τομή της κοιλιοπλαστικής και πόσο είναι το μήκος της;

Η τομή της κοιλιοπλαστικής μπορεί να γίνει 5cm πάνω από την αρχή του αιδοίου δηλαδή, συνήθως γίνεται χαμηλότερα από την τομή μιας καισαρικής επέμβασης. Το μήκος της τομής εξαρτάται από τον τύπο του προβλήματος που πρέπει να διορθωθεί και ξεκινά από τα 20cm (mini κοιλιοπλαστική) και μπορεί να φτάσει τα 50cm σε περιπτώσεις διόρθωσης κρεμάμενης κοιλίας μετά από μεγάλη απώλεια βάρους.

Η επέμβαση της κοιλιοπλαστικής μπορεί να συνδυαστεί με λιποαναρρόφηση της κοιλιακής χώρας ή άλλων περιοχών του σώματος;

Οι πιθανότητες των επιπλοκών και κυρίως, η πιθανότητα εμβολής αυξάνεται δραματικά, όταν οι δυο αυτές επεμβάσεις γίνονται ταυτόχρονα. Λιποαναρρόφηση μπορεί να γίνει σε δεύτερο στάδιο ή μπορεί να προηγηθεί της επέμβασης της κοιλιοπλαστικής, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Η επέμβαση της κοιλιοπλαστικής μπορεί να συνδυαστεί με άλλες χειρουργικές επεμβάσεις;

Προκειμένου να επιτύχουμε αισθητική ομοιογένεια στην εμφάνιση του σώματος, και όταν αυτό δεν εγκυμονεί άλλους κινδύνους για την υγεία του ασθενούς, λόγω της αύξησης της χρονικής διάρκειας του χειρουργείου, η επέμβαση της κοιλιοπλαστικής μπορεί να συνδυαστεί με σμίκρυνση στήθους, αντιμετώπιση γυναικομαστίας στους άντρες, κλπ.

Πόσο χρονικό διάστημα πρέπει να μεσολαβήσει μετά τη γέννηση ενός παιδιού, για να υποβληθεί μια γυναίκα στην επέμβαση της κοιλιοπλαστικής; Μπορεί η συγκεκριμένη επέμβαση να συνδυαστεί με επεμβάσεις γενικής χειρουργικής όπως π.χ. χολοφυστεκτομή ή ταυτόχρονα με την επιτέλεση καισαρικής;

Το χρονικό διάστημα που πρέπει να μεσολαβήσει για να υποβληθεί μια γυναίκα με ασφάλεια στην συγκεκριμένη επέμβαση, είναι τουλάχιστον έξι μήνες. Η κοιλιοπλαστική δεν πρέπει να συνδυάζεται με καμία επέμβαση που επιτελείται εντός στα κοιλιακά σπλάχνα, προς αποφυγή σοβαρών μετεγχειρητικών επιπλοκών. Μπορεί όμως να γίνει με ασφάλεια έξι μήνες τουλάχιστον μετα τις προαναφερόμενες επεμβάσεις.

Μετά από πόσο χρονικό διάστημα μπορεί μια επέμβαση να ακολουθήσει την άλλη;

Το χρονικό διάστημα που πρέπει να μεσολαβήσει για να επέμβει ένας Χειρουργός στην ίδια περιοχή του σώματος, για να εκτελέσει μια δεύτερη επέμβαση, δεν πρέπει να είναι λιγότερο των έξι μηνών.

Πότε μια ασθενής που υποβάλλεται σε κοιλιοπλαστική μπορεί να μείνει ξανά έγκυος;

Μια ασθενής, η οποία υποβάλλεται σε κοιλιοπλαστική που περιλαμβάνει τη συρραφή των κοιλιακών μυών, απαγορεύεται να μείνει έγκυος, τουλάχιστον για τρία χρόνια μετά την επέμβαση.

Πότε επιλέγεται η λιποαναρρόφηση σαν τρόπος αντιμετώπισης εντοπισμένης συσσώρευσης λίπους στη κοιλιακή χώρα και πότε ενδείκνυται η επέμβαση της κοιλιοπλαστικής;

Λιποαναρρόφηση είναι η επέμβαση επιλογής για την αντιμετώπιση συσσώρευσης κοιλιακού λίπους, τόσο στην πρόσθια επιφάνεια, όσο και στις πλάγιες κοιλιακές περιοχές, όταν δεν συνυπάρχει μεγάλη χαλάρωση του δέρματος και οι κοιλιακοί μύες είναι σε καλή κατάσταση. Σε αυτές τις περιπτώσεις η λιποαναρρόφηση στη κοιλιακή χώρα μπορεί να δώσει θεαματικά αποτελέσματα και δεν υπάρχουν περιορισμοί, εάν η γυναίκα θέλει να μείνει σύντομα έγκυος μετά την επέμβαση. Σε περιπτώσεις όμως που η χαλάρωση του κοιλιακού δέρματος είναι εμφανής, καθώς και σε περιπτώσεις που οι κοιλιακοί μύες δεν μπορούν να διατηρήσουν τον τόνο τους ικανοποιητικά (π.χ. μετά από εγκυμοσύνες, μεγάλες αυξομειώσεις βάρους κλπ), τότε η επέμβαση της κοιλιοπλαστικής είναι μονόδρομος, καθώς είναι η μόνη επέμβαση που μπορεί να αντιμετωπίσει τα συγκεκριμένα προβλήματα.

Πόσο συχνή είναι η συγκεκριμένη επέμβαση στους άντρες;

Η επέμβαση της κοιλιοπλαστικής, μπορεί να αντιμετωπίσει οριστικά το χαλαρό δέρμα της κατώτερης κοιλιακής περιοχής στο ανδρικό σώμα, και όταν απαιτείται, συνδυάζεται με διόρθωση γυναικομαστίας για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αισθητικού αποτελέσματος.

Υπάρχουν θεραπείες μη χειρουργικές με χρήση μηχανημάτων ή φαρμακευτικών σκευασμάτων που μπορούν να δώσουν αποτέλεσμα που να προσεγγίζει την αισθητική βελτίωση που προσφέρει η χειρουργική επέμβαση;

Δυστυχώς μαγικά μηχανήματα και κρέμες ωφελούν μονάχα την τσέπη αυτού που τα προωθεί και τα πουλά.

Πόσο διαρκούν τα αποτελέσματα μιας καλά εκτελεσμένης κοιλιοπλαστικής;

Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης επέμβασης μπορεί να είναι μόνιμα, εφόσον ο ασθενής δεν υποβάλλει το σώμα του σε μεγάλες αυξομειώσεις βάρους.

Πόσο ασφαλής είναι η διενέργεια της συγκεκριμένης επέμβασης, σε χώρο εκτός εξοπλισμένης νοσοκομειακής μονάδας;

Στη χώρα μας, η συγκεκριμένη επέμβαση απαγορεύεται να επιτελείται σε χώρους εκτός νοσοκομείου που διαθέτει πλήρως εξοπλισμένο χειρουργικό τομέα. Η επιτέλεση της συγκεκριμένης χειρουργικής επέμβασης αλλά και των υπόλοιπων επεμβάσεων σε ιδιωτικά ιατρεία, πολυιατρεία, κλπ, ενέχει σημαντικούς κινδύνους για την ασφάλεια των ασθενών και πρέπει να αποφεύγεται.

Πόσο ασφαλής είναι η συγκεκριμένη επέμβαση όταν γίνεται με ενεργούς καπνιστές;

Απαραίτητη προϋπόθεση για να υποβληθεί ένας καπνιστής, με ασφάλεια στην επέμβαση της κοιλιοπλαστικής, είναι η πλήρης αποχή από το κάπνισμα για το χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών εβδομάδων. Σε αντίθετη περίπτωση, η πιθανότητα καθυστερημένης επούλωσης των τομών είναι ιδιαιτέρως αυξημένη.

Είναι απαραίτητη η παραμονή του ασθενούς στο νοσοκομείο για 24 ώρες;

Για να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα μετεγχειρητικής μικροβιακής λοίμωξης, ο ασθενής απαιτείται να λάβει προφυλακτικά ενδοφλέβια αντιβίωση, διαδικασία που γίνεται μόνιμα μόνο εντός νοσοκομείου.

Πότε το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης χειρουργικής επέμβασης κρίνεται ικανοποιητικό;

Το αισθητικό αποτέλεσμα της συγκεκριμένης χειρουργικής επέμβασης κρίνεται ικανοποιητικό, όταν είναι τόσο φυσικό που δεν μπορεί να γίνει αντιληπτή η παρέμβαση του Πλαστικού Χειρουργού. Ένας έμπειρος Πλαστικός Χειρουργός, διαθέτει πάντα το απαραίτητο φωτογραφικό αρχείο που αποδεικνύει την ποιότητα της δουλειάς του.

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΑΡΡΩΣΗ / ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΝΟΣ ΑΘΛΗΣΗ
Mini Lift 2½ ώρες 24 ώρες 10 ημέρες όχι 2-3 εβδομάδες
Facelift 3 ώρες 24 ώρες 10 ημέρες όχι 2-3 εβδομάδες
Mini Βλεφαροπλαστική 25 λεπτά όχι 24 ώρες όχι άμεσα
Βλεφαροπλαστική 1-2 ώρες 2-3 ώρες 5-7 ημέρες όχι 10 ημέρες
Ρινοπλαστική 2-3 ώρες 24 ώρες 7 ημέρες όχι 3 εβδομάδες
Ωτοπλαστική 2 ώρες 24 ώρες 2 ημέρες όχι 2 εβδομάδες
Λιπομεταφορά 1 ώρα όχι 3-4 ημέρες όχι άμεσα
Μεγέθυνση Στήθους 2 ώρες 24 ώρες 2 ημέρες ελάχιστος 3 εβδομάδες
Ανόρθωση Στήθους 2-3 ώρες 8-24 ώρες 2 ημέρες όχι 3 εβδομάδες
Σμίκρυνση Στήθους 3-3½ ώρες 8-24 ώρες 2 ημέρες όχι 3 εβδομάδες
Γυναικομαστία 1-2 ώρες 4-8 ώρες 2 ημέρες όχι 2-3 εβδομάδες
Λιποαναρρόφηση 1-2 ώρες 8-24 ώρες 2 ημέρες ελάχιστος 2-3 εβδομάδες
Βραχιονοπλαστική 2 ώρες 4-8 ώρες 2 ημέρες όχι 2-3 εβδομάδες
Κοιλιοπλαστική 2-4 ώρες 24 ώρες 4-7 ημέρες ήπια αναλγητικά 3 εβδομάδες
Πλαστική Μηρών 3-5 ώρες 8-24 ώρες 5-7 ημέρες όχι 3-4 εβδομάδες
Mommy Make Over 3-5 ώρες 24 ώρες 7 ημέρες ήπια αναλγητικά 3 εβδομάδες